strona główna

Choroby związane z działaniem światła


Promieniowanie słoneczne, oprócz szeregu dobroczynnych efektów związanych przede wszystkim z oddziaływaniem na organizm człowieka promieni podczerwonych i światła widzialnego, wywiera szereg niekorzystnych zmian zależnych głównie od promieniowania ultrafioletowego. Dotyczą one nie tylko pacjentów z nadwrażliwością na światło, ale również osób zdrowych. W przypadku niektórych chorób nawet krótkie ekspozycje na promieniowanie UV mogą powodować pojawianie się lub wyraźne nasilenie zmian skórnych. Choroby te nazywamy fotodermatozami. W chorobach, w których występuje genetycznie uwarunkowany defekt wytwarzania melaniny, promieniowanie ultrafioletowe może wywoływać oparzenia, a nawet poważne uszkodzenia w obrębie skóry. Należą do bielactwo wrodzone i nabyte.

Częste, wieloletnie ekspozycje na promieniowanie ultrafioletowe powodują przedwczesne i przyspieszone starzenie się skóry, zwane fotostrzeniem, a także powstawanie zmian nowotworowych. Promieniowanie ultrafioletowe jest także głównym czynnikiem odpowiedzialnym za powstawanie lub nasilanie przebarwień. Leczenie zmian posłonecznych polega przede wszystkim na stosowaniu zabiegów fotoodmładzania (laser VPL) i regeneracji skóry (laser fraxel).

Więcej – czyt. cały artykuł dr n. med. Anny Pury-Rynasiewicz

» Słoneczne starzenie się skóry

» Zmiany posłoneczne
     © Pura-Derm 2010